Tag Archives: làm tuyết noel bằng hạt xốp

Hạt xốp làm tuyết trang trí noel

Hạt xốp làm tuyết trang trí  noel là hạt EPS nguyên sinh được kích nở thông qua nhiệt độ 90C  kích nở từ 20 đến 50 lần. Tiếp theo cho vào khuôn (block) gia nhiệt ( 100C) với thời gian thích hợp cho ra sản phẩm Foam EPS còn gọi là mốp xốp EPS. có dạng hạt từ 3 – …

Read More »